CIRCLE 18W

  • POWER: 18W

    PRODUCT SIZE: 30 DIAMETRO